Terinka

Nejsem tlustá! Jenom macatá … A mám na to nárok. Měla jsem 2x koťátka. Výřez, který mám na oušku, není zranění. Je to značka odchytové služby, která znamená, že jsem kastrovaná. Ráda odpočívám na gauči a na okně. Jsem velký mazel a umím skvělé masáže břicha. Našli mě studenti historie, kteří mi dali jméno Marie Terezie.

I am not fat. Just chubby! And it is ok, because I had kittens twice. The cut on my ear is not an injury. It is a mark from a rescue station taht means, I am neutred. I like to take naps on the sofa and  by the window. I am very cuddly and I can give the best belly massages. I was found and rescued by students of history who gave me the name Marie Terezie.