Nox

Jsem Nox. Jsem první kocourek, kterého adoptovali. Jsem velký mazel a nenasyta. Už dvakrát jsem měl problémy s bříškem, protože zblajznu na co přijdu.

I am Nox. I am the first adopted cat. I am very cuddly and greedy. I have already had problems with my tummy twice, because I would just eat everything.

Jsem moc trpělivý a mám stále dobrou náladu. Mám rád jemné hlazení tlapiček.

I am very patient  and I am always in good mood. I like getting my paws stroked gently.